Agile UX [Swedish]

Ett blixttal om sätt att samarbeta på inom UX och Discovery, från Design sprint till Mob

UX vs Lean UX [Swedish]

An explanation of the principal difference between UX and LeanUX.